Robert Meijer
Robert Meijer
  Onze organisatie
  Onze werkwijze
  Voor ondernemers
  Voor particulieren
  Contact
   

Ondernemers kunnen bij ons terecht voor verschillende werkzaamheden op administratief, financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.

Het voeren van de administratie
Naast de financiële administratie kunnen wij ook de debiteuren- en crediteuren-, voorraad- en loonadministratie voeren. Afhankelijk van de wensen van de ondernemer zijn onze kwaliteiten op deze terreinen inzetbaar. Desgewenst verwerken wij alle data die hoort bij een administratie op ons kantoor of bij de opdrachtgever.

Het samenstellen van de jaarrekening
Op basis van (digitaal) aangeleverde data stellen wij de verlies- en winstrekening alsmede de balans samen. Wij bespreken de resultaten en rendementen van de onderneming met de klant en nemen de financiële en fiscale positie door. Op basis hiervan kan de ondernemer keuzes maken die zijn onderneming ten goede komen.

Het verzorgen van belastingaangiften
Alle relevante belastingsaangiften verzorgen wij voor onze klanten binnen de termijnen die met de Belastingsdienst zijn overeengekomen. Uitgangspunt is hierbij dat belasting betalen een plicht is in Nederland die opgevolgd moet worden. Keerzijde is evenwel dat dit niet meer moet zijn dan vereist. Wij zoeken voor onze klanten dit optimale fiscale omslagpunt.

Adviezen op het gebied van de interne organisatie
De orderafwikkeling, de automatisering, de administratie, het voorraadbeheer. Allemaal brengt het taken met zich mee die op elkaar dienen te worden afgestemd. Met het definiëren en vastleggen van deze taken en het toewijzen van verantwoordelijkheden staan wij onze opdrachtgevers graag met raad en daad bij.

Beleidsondersteuning
Investeringsbeslissingen, financieringsvraagstukken, overnamekansen en verhuizingsmogelijkheden, beschikbare subsidies. Elke ondernemer krijgt regelmatig dergelijke dilemma’s voorgeschoteld. Op basis van cijfers en bedrijfseconomische rationaliteit staan wij onze opdrachtgevers in deze trajecten terzijde.