Robert Meijer
Robert Meijer
  Onze organisatie
  Onze werkwijze
  Voor ondernemers
  Voor particulieren
  Contact
   
In onze werkwijze proberen wij ons te verplaatsen in de positie van onze klant. Dit doen we door goed te luisteren en ons te verdiepen in de specifieke problematiek van de ondernemer. Zo willen wij daadwerkelijk een klankbord zijn voor onze opdrachtgevers op bedrijfseconomisch, fiscaal en financieel terrein.
Bij deze aanpak past een hoog no-nonsense gehalte. Ons kleine kantoor kent geen opsmuk. Wij geven er de voorkeur aan beoordeeld te worden op onze prestaties en geleverde meerwaarde voor onze klanten.
Ervaring en kennis op ons vakgebied koppelen wij hierom aan heldere communicatie en wederzijds respect. Dit zijn de basisingrediënten voor de vertrouwensband die wij nastreven met onze klanten en andere zakenpartners.